Search
Friday 19 July 2024
  • :
  • :

PIC ponovio: Entiteti nemaju pravo na otcjepljenje od BiH

PIC ponovio: Entiteti nemaju pravo na otcjepljenje od BiH

Upravni odbor Vijeća za provedbu mira (UO PIC-a) sastao se 6. i 7. juna u Sarajevu na nivou političkih direktora, kako bi sagledao proces implementacije Općeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini, koji i dalje predstavlja temelj za stabilnu, sigurnu i prosperitetnu Bosnu i Hercegovinu (BiH). UO PIC-a podsjeća sve strane na njihovu obavezu punog poštivanja Općeg okvirnog sporazuma za mir u BiH, svih njegovih aneksa i odluka visokog predstavnika.

On je ponovo potvrdio svoje neupitno opredjeljenje za teritorijalni integritet i temeljnu strukturu BiH kao jedinstvene i suverene države, koja se sastoji od dva entiteta. UO PIC-a je ponovio da entiteti nemaju pravo na otcjepljenje od BiH i pravno postoje samo po osnovu Ustava BiH. UO PIC-a je podsjetio vlasti u BiH da je Ustav BiH sastavni dio Općeg okvirnog sporazuma za mir u BiH i da su odluke Ustavnog suda BiH konačne i obavezujuće  i moraju se provoditi.

UO PIC-a je još jednom potvrdio svoju punu podršku visokom predstavniku u osiguranju punog poštivanja Općeg okvirnog sporazuma za mir u BiH i provođenju njegova mandata u skladu sa Aneksom 10 i relevantnim rezolucijama Vijeća sigurnosti UN-a, što ostaje nepromijenjeno.

Upravni odbor je naglasio da međunarodna zajednica i dalje zadržava potrebne instrumente za osiguranje provedbe Općeg okvirnog sporazuma za mir u BiH. UO PIC-a je naglasio potrebu pune implementacije programa 5+2, što je i dalje uvjet za zatvaranje Ureda visokog predstavnika. Politički direktori su se sastali i sa rukovodstvom Parlamentarne skupštine BiH kako bi razgovarali o zakonodavnim prioritetima u Bosni i Hercegovini, te sa predstavnicima medija o stanju slobode medija u zemlji.

UO PIC-a je stavio akcenat na izazove u predstojećem periodu, te pozvao nadležne organe u BiH da ispune sljedeće hitne prioritete:

– Poduzeti mjere na unapređenju cjelokupne političke atmosfere u zemlji, suzdržavati se od vršenja jednostranih radnji i strogo se pridržavati temeljnih principa kompromisa, dijaloga i konsenzusa između tri konstitutivna naroda u donošenju odluka, čime će se dati doprinos političkoj stabilnosti i stvaranju prilika za ekonomski razvoj.

– Unaprijediti kvalitet života građana BiH provođenjem Reformske agende i ispunjavanjem drugih potrebnih uvjeta, što će, između ostalog, omogućiti dalji napredak u pogledu ostvarenja dugoročnih težnji ka članstvu u EU. To obuhvata: dalji rad na provođenju reformi radi stvaranja novih radnih mjesta, unapređenja vladavine prava i ostvarenja bolje i efikasnije javne uprave, kako je, između ostalog, dogovoreno i potpisivanjem Izjave o evropskoj opredijeljenosti; osiguranje sveobuhvatnog i jedinstvenog skupa odgovora na Upitnik Evropske komisije; te dalja implementacija obaveza u okviru Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju.

– Ispuniti u najkraćem roku preostale uvjete u okviru proširenog aranžmana sa MMF-om, u skladu sa jasnim obavezama koje su vlasti BiH preuzele prema MMF-u, sa ciljem stvaranja uvjeta za realizaciju međunarodne pomoći za fiskalnu stabilnost i ekonomski razvoj ove zemlje.

– Posvetiti se pitanju provedbe presuda Evropskog suda za ljudska prava, uključujući i predmete Sejdić-Finci, Zornić, Pilav i Šlaku.

– Posvetiti se hitno pitanju provedbe preostalih presuda Ustavnog suda BiH, uključujući i predmet od 1. decembra 2016. godine (“Ljubić”), koji se konkretno odnosi na izbor delegata u Dom naroda Federacije BiH, iznalaženjem političkog konsenzusa i poštivanjem relevantnih institucija, uz istovremeno sprečavanje daljih podjela u Bosni i Hercegovini.

– Posvetiti se pitanju provedbe odluka Ustavnog suda BiH za grad Mostar, te na taj način omogućiti održavanje izbora u ovom gradu. Mostar mora ostati jedinstvena, koherentna, multietnička jedinica lokalne samouprave, sa određenim nivoom lokalnih nadležnosti/uprave ispod nivoa grada.

– Stvarati uvjete za razvoj slobodnih, objektivnih i profesionalnih medija u zemlji, kao suštinski značajnog dijela demokratskog društva. Vlasti BiH bi trebale prioritetno osigurati finansijsku stabilizaciju javnog RTV sistema kao cjeline, uključujući i adekvatan sistem prikupljanja prihoda.

– Posvetiti se pitanju diskriminacije i segregacije u obrazovanju širom zemlje. Entitetski, kantonalni i općinski organi, u Jajcu i širom BiH, trebaju poduzeti konkretne korake na rješavanju poteškoća bez segregacije učenika i unošenja novih podjela.

– Osigurati ispunjavanje svih potrebnih uvjeta, uključujući i odgovarajući pravni okvir, za neometano održavanje i provedbu općih izbora 2018. godine. Parlamentarne i druge institucije moraju i dalje izvršavati obaveze iz svojih mandata i nadležnosti.

– Ulagati dalje napore na unapređenju koordinacije i pune suradnje, kako interno tako i na međunarodnom planu, u borbi protiv zajedničke prijetnje terorizma i svih vidova nasilnog radikalizma i ekstremizma.

– Promovirati pomirenje, međusobno razumijevanje i toleranciju i suzdržavati se od događaja, radnji i retorike koji unose podjele, uključujući i veličanje osuđenih ratnih zločinaca, historijski revizionizam i provokativnu upotrebu simbola.

– NATO članice Upravnog odbora PIC-a i Japan pozivaju vlasti u oba entiteta da izvrše knjiženje perspektivne vojne imovine. Ove zemlje su ponovo istaknule svoju zabrinutost povodom odbijanja vlasti RS da ispoštuju odluke koje je donio Sud BiH u predmetu koji se tiče lokacije perspektivne imovine u Han Pijesku (“Veliki Žep”). One su, također, pozvale vlasti BiH da provedu Reviziju odbrane.

 

Naredna sjednica Upravnog odbora PIC-a održat će se u Sarajevu 5. i 6. decembra 2017. godine.

NAP
Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *

Ova web stranica koristi Akismet za zaštitu protiv spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.