Nakon duže rasprave, jednoglasnu podršku delegata dobio je Zakon o roditeljima njegovateljima.

U pitanju je novo zakonsko rješenje kojim se tretira pravo roditelja djece, odnosno osoba s poteškoćama u razvoju. Zakonom koji će nakon što ga je usvojio Dom naroda Parlamenta Federacije BiH moći stupiti na snagu, predviđeno je da roditelji, odnosno njegovatelji djece i odraslih sa stopostotnim invaliditetom dobiju pravo na mjesečnu naknadu u visini neto najniže plaće u Federaciji BiH..

Budući da je tokom rasprave ukazano i na niz nedostataka čijim bi se otklanjanjem na kvalitetniji način mogao riješiti status roditelja njegovatelja, uz zakon je usvojen i zaključak kojim je Dom naroda obvezao priređivača zakona, Federalno ministarstvo rada i socijalne politike, da u roku od tri mjeseca izradi i uputi u proceduru izmjene i dopune donesenog zakona uvažavajući i primjedbe iznesene u raspravi u Domu naroda Parlamenta Federacije BiH.

cazin.net