Search
Thursday 11 August 2022
  • :
  • :

KategoriJe:ISLAMSKA ZAJEDNICA

London: Muslimani organizovali iftar na ulici za stanare izgorjele zgrade

Lokalna zajednica muslimana iz Londona organizovala je iftar na ulici za stanare Grenfell Towera koji su izgubili sve u požaru. Volonteri...

Visina sadekatu-l-fitra iznosi 20, 10 i 7 KM

Ramazan je mjesec posta, ibadeta, oprosta, blagostanja ali i milosti, dobročinstva prema siromasima koje se ogleda u...

Pozitivna BiH: Pop, fratar i efendija za istim stolom na iftaru

Iftaru su prisustvovali imami bugojanskih džamija kao i načelnik Bugojna Hasan Ajkunić i predsjedavajući Općinskog vijeća Bugojno...

Sura Kehf i pojava Dedžala: Zašto sura Kehf petkom?

Sura Kehf i pojava Dedžala: Zašto sura Kehf petkom? Ebu Derda prenosi od Poslanika a.s. da je rekao: “Ko nauči prvih 10 ajeta (u...